Stimate vizitator!

Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Vamal şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.944 din 13.12.2011 „pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2012-2013 cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016” oferă cetăţenilor posibilitatea de a informa subdiviziunea specializată a Departamentului poliţie prin mijloace electronice, în privinţa infracţiunilor, persoanelor din mediul criminogen şi legăturilor infracţionale ale acestora, pe linia criminalităţii organizate.

Informaţia oferită de către Dvs. prin intermediul reţelei „Internet” va fi examinată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

În cazul în care faceţi înştinţarea sub formă de plîngere sau denunţ despre săvîrşirea unei infracţiuni, în conformitate cu art.263 a Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova, acesta trebuie să cuprindă: numele, prenumele, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei care formează obiectul plîngerii sau denunţului, indicarea făptuitorului, dacă acesta este cunoscut, şi a mijloacelor de probă.

Persoana care face denunţ sau plîngere ce conţine şi denunţ poartă răspundere în caz dacă denunţul este cu bună ştiinţă fals, în scopul de a-l învinui pe cineva de săvîrşirea unei infracţiuni, în conformitate cu art.311 al Codului Penal al Republicii Moldova.

Doriţi să accesaţi serviciul dat?